Klaster Innowacji Budowlanych

 

Klaster Innowacji Budowlanych jest wspólną inicjatywą Bielskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości i Kultury, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz przedsiębiorstw z branży budownictwa. Sformalizowana inicjatywa współpracy zawiązała się we wrześniu 2010 roku i nadal buduje swoją markę w oparciu o nowych uczestników. Misją sieci powiązania jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez współdziałanie instytucji badawczych, otoczenia biznesu z sferą biznesową innowacyjnej branży budowlanej.

Klaster Innowacji Budowlanych za cele stawia sobie:

  • Zwiększanie konkurencyjności firm - Członków Klastra dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i technologii
  • Umożliwienie uczestnikom nawiązywania relacji prowadzących do współpracy
  • Tworzenie warunków do generowania projektów inwestycyjnych w oparciu o zasoby Członków Klastra
  • Nawiązywanie współpracy z polskimi i zagranicznymi organizacjami biznesowymi, klastrami  oraz przedsiębiorcami, udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych
  • Utworzenie centrum dla certyfikacji materiałów budowlanych
  • Inicjowanie eksportu towarów i usług Członków Klastra na rynki zagraniczne
  • Wykorzystanie zasobów jednostek naukowych  w biznesie
  • Organizowanie Członków Klastra w konsorcja i spółki prawa handlowego w celu przystępowania do przetargów o zamówienia publiczne i prywatne
  • Inicjowanie współpracy z władzami regionalnymi
  • Wspólne pozyskiwanie dotacji z UE

 

 

 

 

 

 

Klaster
 
O klastrze
Oferta
Koordynator powiązania
Członkowie Klastra
Kontakt